Opetus ja tutkimus


Opetus

Botania toimii informaalin oppimisen mahdollistavana koulun ulkopuolisena oppimisympäristönä. Materiaalit ovat moniaistillisia, osallistavia ja oppilaan omaa aktiivisuutta vaativia vuorovaikutteisia prosesseja, jotka aktivoivat toimintaan sekä ennen Botanialle toteutettavaa vierailua että sen jälkeenkin. Näin tarkasteltavia ilmiöitä voidaan lähestyä (kolmivaiheisen) laajemman prosessin kautta. Materiaaleihin pyritään myös toteuttamaan vaihtoehtoisia sisältöjä ja erilaisia oppimispolkuja erityyppisille oppijoille heidän ikätasonsa ja lähtötietonsa huomioiden. Myös ilmiöpohjaisuus ja kouluvierailun soveltaminen monenlaisiin opetuksellisiin tarkoituksiin sekä oppimisprosessin arviointi ja reflektointi huomioidaan materiaaleissa.


1) Osallistava ja moniaistillinen tutustuminen hyötykasvien maailmaan

Tutustutaan arkisten ruoka- ja maustekasvien saloihin!
Miltä kaakaopuu näyttää? Miten siitä saadaan suklaata? Kasvaako banaani sittenkään puussa? Mistä kardemummaa saadaan? Pitääkö sokeria valmistaa?

OPS-sisällöt ja tavoitteet:
- tuottaa osallistavaa ja vuorovaikutteista, moniaistillista ilmiöpohjaista oppimista (L1)
- tuottaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja ympäristövastuulliseen toimintaan tähtäävää oppimista (L7)
ja sen tärkeimpänä sisältönä ovat luonnon monimuotoisuuden havainnoiminen (erilaiset hyötykasvit) ja oman maailmamme ja toimintamme (tuotteiden elinkaari) ymmärtäminen paremmin.

Ympäristökasvatukselliset sisällöt:
- herkkyyskasvatuksellinen pohja: moniaistillinen kokemuksellisuus
- ympäristötietoisuuden kehittäminen: hyötykasveihin tutustuminen ja tiedon jakaminen
- ympäristövastuulliseen toimintaan kannustaminen: opitun tiedon linkittäminen omaan kokemusmaailmaan pidemmän oppimisprosessin loppuvaiheessa

Materiaalit (aukeaa erilliselle sivulle klikkaamalla vihreää tekstiä):

Päiväkotiryhmät
Kokosimme ideoita kierrokselle kasvihuoneisiin.  Saatte kassalta mukaanne tämän laminoidun rastikartan ja elämyskorin purkkeineen. Voitte virittäytyä vierailuun kuuntelemalla äänikirjeen viidakosta. Ohjeistusta äänikirjeen kuuntelun yhteyteen ohjaajille löytyy tästä.

Eskarit ja 1-2 luokat

Suositus: varatkaa vierailuun 60min, ja opas mukaan puoleksi tunniksi (lisämaksu 30e). 15hlö/ opas
Hyötykasvi-vierailu
Ohjeistus ennakkotehtävään
Äänikirje (linkki youtubeen)

5-6 luokat
Suositus: varatkaa vierailuun 60 min. Opettaja voi toimia oppaana, jos perehtyy ohjelmaan ja materiaaleihin hyvin etukäteen. Voitte vaihtoehtoisesti varata oppaan mukaan (lisämaksu 30e/30min tai 60e/60min.) 15hlö/ opas
Hyötykasvi-paketti
Tavaratehtävä 
Ennakkotehtävä
Salaperäiset raaka-aineet

7-9 luokat

Suositus: varatkaa vierailuun 60 min. Opettaja voi toimia oppaana, jos perehtyy ohjelmaan ja materiaaleihin hyvin etukäteen. Voitte vaihtoehtoisesti varata oppaan mukaan (lisämaksu 30e/30min tai60e/60min.) 15hlö/ opas
Hyötykasvi-paketti  
Ohjeistus oppilaille  (tehtäviin ennen vierailua ja vierailun aikana) Itsearviointilomake

Kaikille ryhmille
Tietoa kasvien hyödynnettävyydestä ja valmistusprosessista (klikkaa kuvaketta)


2) Historian tunnille kokemukselliseen, ilmiöpohjaiseeen oppimisympäristöön Botaniaan!
Oppikaa kasvien alkuperästä ja niiden vaikutuksesta historiaan kiehtovien tarinoiden kautta!
Miten kahvi löydettiin? Mikä kasvi pakotti ihmiset keksimään kasvihuoneet? Mikä kasvi rahoitti Kolumbuksen löytöretket? Milloin kardemummaa käytettiin lemmenlääkkeenä? Miksi kiinalaiset vaihtoivat teetä oopiumiin? Onko chili pippuri? Mitä kasvia kutsuttiin valkeaksi kuolemaksi? Miten viini vaikutti roomalaiseen kulttuuriin?
Tulkaa kuulemaan ja tutkimaan historian käännekohtia trooppisessa lämmössä!

Vierailu sopii syventämään ja elävöittämään mm.
yläkoulun historian oppimistavoitteita:
- Kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteita
- Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisenja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja
- Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta
- Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja

JA
lukion historian ykköskurssin (HI1) tavoitteita:
- Ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen riippuvuussuhteen ja haasteet osana kestävää tulevaisuutta
- Ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskuntien sekä globaalin talouden järjestelmän muodostumisen keskeisiä prosesseja

Oppimateriaaleja aiheiden käsittelyyn vierailun jälkeen:
Ruokakasvien viljely
Materiaaliin liittyvät tehtävät

Roomalaisia reseptejä ennen ja nyt


3) Muuta oppimateriaalia

Tehtäviä kasvihuoneisiin
Botania-visa
Botania-bingo
Kasvien sopeutumisesta
Luokkaretkellä BotaniassaTutkimus

Botania järjestää mahdollisuuksiensa mukaan tiloja lähinnä kasveihin
liittyviä tutkimuksia varten. Puutarhassa vierailijoille tutkijat kertovat
lyhyesti tutkimuksistaan kunkin alueen yhteyteen sijoitettavalla
opastaululla.
Tutkimuskasvatuksiin soveltuvat tilat:
  • tutkimuskasvihuoneita 1 (tai 2) à 55 m²
  • tarvittaessa lisäyskasvihuone 76 m² loka–helmikuussa
  • avomaalla useita alueita tutkimuskäyttöön mahdollisesti vapautettavissa
Botanian avustamia uusimpia tutkimuksia
Botanian ulkoalueella toimii myös Ilmatieteen laitoksen Linnunlahden sääasema.

Julkaisut


Juuso-kirja

Hellyttävän sadunomainen taide- ja oppikirja Juusosta, puhuvasta kultatöyhtökakadusta. Kirjassa käsitellään elämää Juuson silmin, miettein ja oivalluksin sekä kerrotaan lapsenomaisesti mm. tropiikineläimistä, kasveista ja eri ilmastotyypeistä.

Käsikirjoitus: ylipuutarhuri Marja Aalto
Kuvitus: taiteilija Seija Laakkonen
Taitto ja kansi: Riitta Soikkonen
Kustannus: Ilias Oy
Painopaikka: Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi & SkooB Oy, Jyskä
ISBN: 978-952-5679-27-4

Hinta: 17 €


Botanian tietolaariEtelän hedelmät

Jännittävä muoto, hurmaava tuoksu ja omaleimainen maku – eksoottisten
hedelmien tavaramerkit, kiehtovat kolean pohjoisen kansaa. Aiemmin nämä elämykset olivat lähinnä vain etelänmatkaajien ulottuvilla, mutta nykyisin etelän hedelmäistä eksotiikkaa on tarjolla jopa kyläkaupan tiskillä.

Botanian tietolaari 1 (1991), 21 s. – Johanna Elo, Sari Juutinen, Anna
Kokkonen & Jaana Lahtinen


Juomakasvit

Botanian juomakasvien näyttelyyn perustuva julkaisu esittelee noin 70
puutarhan kasvihuoneista ja ulkopuutarhasta löytyvää juomien
valmistuksessa käytettävää kasvia. Luonnonmarjoista ja -yrteistä mukana on vain lajeja, joita yleisesti myös viljellään.

Botanian tietolaari 3 (1992), 33 s. - Johanna Elo


Myyttien yrtit

Myytit ovat kertomuksia jumalista. Inhimilliset myytit ovat kukoistaneet
maailman kaikissa asutuissa osissa, kaikkina aikoina ja kaikissa
olosuhteissa. Vanhimpia ja tunnetuimpia myyttejä ovat vedenpaisumus-,
jumalanpoika- ja elämänpuu/paratiisinpuumyytit. Tässä oppaassa kerrotaan typistettynä niitä myyttejä ja tarinoita, jotka liittyvät kasveihin – niiden syntyyn, käyttöön, arvostuksiin ja symboliikkaan. Oppaan kasveista useimmat kuuluvat Botanian lajistoon. – Teoksen 1. painos julkaistiin vuonna 1994.

Botanian tietolaari 5 (2008, 3. p.), 37 s. – Jouko Lehto


Raamatun kasvit

Julkaisu pohjautuu Raamatun uudessa suomennoksessa esiintyvään
kasvilajistoon. Myös lainatut raamatunjakeet – kasvinnimien kirjoitusasun osalta paikoin oikaistuina – ovat pääosin uudesta suomennoksesta peräisin. Paikoin on siteerattu myös vanhaa suomennosta.

Botanian tietolaari 6 (2012, 4., korjattu p.), 32 s. – Markku A. Huttunen,
Marja Aalto, Anna Kokkonen, Marjatta Muikku ja Jukka Nykänen


Joulun kasvit

Kuusi karisti neulasensa jo sisälle tuotaessa, hyasintin hyödin liian myöhään, eikä tulppaani suostunut kukkimaan lainkaan. Omenoiden erittämään etyleeniin närkästyneenä joulutähtikin kuihtui jo ennen loppiaista. Botanian samanikäinen tähtönen sensijaan jaksoi pitää kukkaloistonsa yli puoli vuotta! Epäreilua, käsittämätöntä!

Botanian tietolaari 7 (1995), 48 s. – Markku A. Huttunen, Janne Alppimaa ja Anna Kokkonen


Amazonian aarteita

"Amazonian aarteissa" kurkistetaan tuohon maailmaan, maapallon suurimman sademetsäalueen keskelle.

Botanian tietolaari 8 (1996), 48 s. – Kati Salovaara


Myrkkykasvit – Viimeisin painos loppuun myyty

Cantellin ja Saarnion (1936) teoksen "Suomen myrkylliset ja lääkekasvit"
jälkeen meillä ei ole ilmestynyt yhtään kokonaista kirjaa myrkkykasveista ennen Botanian julkaisua (1. painos 1993, 3., uudistettu p. 2001). Hyviä puolikkaita toki ovat "Suomen terveyskasvit" (Huovinen & Kanerva 1982), "Myrkytystieto" (Kinos ym. 1992) sekä "Luonnonvaraiset hyöty- ja myrkkykasvit" (Aaltonen & Corander 1997). Tuorein, värivalokuvin varustettu teos kotimaisista myrkkykasveista on Paarlahden (2005) "Myrkkykasvit".

Botanian tietolaari 9 (2001, 3.p.), 120 s. – Anna Kokkonen & Markku A.
Huttunen


Vanhanajan huonekasvit

Meillä on varmaankin useimmilla muistoja joistakin kasveista meidän lapsuudestamme. Meillähän on tapana pitää mm. mummoloissa näkemiämme huonekasveja erityisen perinteisinä, vaikka kyseiset kasvit olisivat olleet viljelyssä vasta muutaman kymmenen vuoden ajan. Suomessa huonekasvien historia on aika nuorta, 1700-luvulla tiedetään kartanoitten kasvihuoneissa kasvatetun huonekasveja, sitten jo säätyläisten saleissa, joista ne kulkeutuivat kamarien ja salien kautta tuvan ikkunoille ja porstuan penkeille.

Botanian tietolaari 11 (2008), 2., korjattu painos, 44 s. - Marja Aalto


Botanian opas- ja opetusmonisteita

Botanian kasvihuoneiden opas
(vanha, korjaamaton teksti)
Botanian ulkopuutarhan opas (vanha, korjaamaton teksti)
Kasvien peruslajintuntemus, viljelykasvit
Kultatukka ja sudenpieru – kasvien ja sienten tieteellisten nimien
merkityksistä

Klikkaa Botania-info


Kokoelmat, kahvila ja matkamuistomyymälä avoinna yleisölle ympäri vuoden.

Muutostöiden vuoksi loppu- ja alkuvuosi meillä auki seuraavasti:

29-30.12.2017 avoinna klo: 11.00-16.00
Suljettu: 31.12-3.1.2018

Avoinna 4.1.2017 klo: 14.00-20.00
Suljettu 5.1.2018 huoltopäivän vuoksi
Avoinna 6.-7.1.2018 klo: 10.00-18.00

Vuodenvaihteen jälkeen talvikaudella (1.1.-31.3.)
ma-ke SULJETTU (muutostöiden vuoksi)
to-pe 14-20
la-su 10-18

Tilausryhmät sopimuksen mukaan.

Kesäaikana (1.4.-31.8.)
Tiedot tulossa.

We are closed fri 1.12.2017

Мызакрыты в следующие дни:
Пт 1.12.2017 (Oбслуживание)


Heinäpurontie 70, 80110 Joensuu
050 5629 482, toimisto(at)botania.fi

>> aukioloajat, pääsymaksut, sijainti
     
http://vk.com/botania

Ota yhteyttä

Roskapostin välttämiseksi testataan, että viestin lähettäjänä on ihminen.
Kirjoita yhteenlaskun summa: 7+9=